Marlien Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor diensten door en producten van Marlien van den Enk, handelend onder de naam: Marlien Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat alleen schriftelijk of per e-mail, vóór de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Marlien Fotografie worden aangepast.
4. Marlien Fotografie is een onderdeel van MOOI! media & more

Marlien Fotografie
Nicolaus Ottostraat 11-03
7442 DV Nijverdal
T: 06-42438306
E: info@marlienfotografie.nl
W: www.marlienfotografie.nl

Fotoreportages
1. U kiest voor Marlien Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, Marlien Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage maakt Marlien Fotografie een selectie van de foto’s. Deze selectie bevat de, naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen twee weken en na betaling van de factuur, ontvangt u de selectie digitale foto’s via WeTransfer. De foto’s worden naar uw e-mailadres gestuurd en zijn één week te downloaden.
4. Daarna kiest u uit deze selectie de foto’s die u wilt afnemen. De raw-files van de uitgekozen foto’s worden nauwkeurig en optimaal bewerkt. De bewerkte foto’s ontvangt u binnen twee weken in jpg formaat via WeTransfer.
5. Alle raw-files worden optimaal bewerkt. Ruwe bestanden worden nooit geleverd. Alle foto’s worden op de hoogste mogelijke resolutie in jpg geleverd.
6. Voor een fotoshoot op locatie geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie. Marlien Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Zorg voor een binnenlocatie als back-up bij slecht weer.

Boekingen
1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij ‘Contact’ of per e-mail: info@marlienfotografie.nl.
2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
3. Uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Marlien Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na aanvaarding van de opdracht dit aanbod te herroepen.
4. Als er voor een bepaalde locatie toegangs-, parkeerkosten of andere kosten gemaakt moeten worden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze kosten. Ook het verkrijgen van toestemming om op gewenste locatie te fotograferen is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Boekingen fotreportages
1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij ‘Contact’ of per e-mail: info@marlienfotografie.nl.
2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Marlien Fotografie rekent een weekendtoeslag van € 25,00 per fotoshoot op zaterdag en zondag.
4. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Marlien Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
5. Indien er voor een bepaalde locatie toegangskosten, parkeerkosten of overige kosten noodzakelijk zijn, is men zelf verantwoordelijk voor deze kosten. Ook voor het verkrijgen van toestemming om op gewenste locatie te fotograferen.
6. Bij hevige regen is het, vanwege de apparatuur, niet mogelijk om te fotograferen. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.

Betaling
1. Door de offerte te accepteren gaat u akkoord met deze betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoreportages, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Voor een fotoshoot op zondag of op een feestdag brengen wij bovenop het geldende tarieve een toeslag van €25,00 per fotoshoot in rekening.
3. Voorafgaand aan de fotoreportage ontvangt u van Marlien Fotografie een offerte. Na de fotoshoot ontvangt u de factuur voor de foto-opdracht en de reiskosten. Deze moet binnen 14 dagen via overboeking worden voldaan. Zodra Marlien Fotografie het bedrag heeft ontvangen sturen wij u de selectie van de foto’s toe. Is uw foto-opdracht nog niet volledig betaald, dan kan Marlien Fotografie deze helaas niet leveren.
4. De factuur moet binnen 14 dagen betaald worden, tenzij anders overeengekomen. Als binnen deze termijn het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan is, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 5,00 administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is de factuur 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
5. Het annuleren van een geboekte fotoshoot kan tot 48 uur voor de geplande datum. Binnen 48 uur voor de fotoshoot worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
6. Alleen wanneer het volledige bedrag door Marlien Fotografie is ontvangen wordt het bewerken van de foto’s gestart en ontvangt u binnen twee weken de selectie van de foto’s. Dit geldt ook voor foto’s die zijn na besteld.
7. Als u fotoafdrukken besteld heeft: fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur dat  u uw bestelling zelf afhaalt bij Marlien Fotografie in Nijverdal. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico. Bestellingen worden altijd vooraf gecontroleerd.

Aanvullende informatie bruidsfotografie
1. De reiskosten van alle trouwreportages zijn inclusief 100 km voor de hele dag. Hierboven geldt een tarief van €0,35 per km.
2. Alle trouwreportages zijn inclusief een kennismakingsgesprek en een gesprek ongeveer 2 weken voor de bruiloft. Tijdens deze gesprekken wordt de definitieve planning en de fotowensen doorgenomen.
3. Bij alle trouwreportages worden de foto’s compleet bewerkt en in jpg aangeleverd op luxe USB stick.
4. Alle trouwreportages zijn inclusief een mini trouwalbum van 15×15 cm. Marlien Fotografie kiest zelf de foto’s uit voor dit album: hierover valt niet te corresponderen. Het album is niet inwisselbaar voor contanten.
5. Na het boeken van een trouwreportage wordt een aanbetaling gevraagd en wordt de datum voor u gereserveerd. De aanbetaling bedraagt 25% van de kosten. Het restantbedrag dient binnen 7 dagen na de trouwdatum betaald te worden. Het aanleveren van de bewerkte foto’s gebeurt na volledige betaling. Bij annulering behoudt Marlien Fotografie de 25% aanbetaling.

Auteursrechten & publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Marlien Fotografie. Als u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rust altijd de auteursrechten van Marlien Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Als u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Marlien Fotografie.
3. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
Foto: Marlien Fotografie (www.marlienfotografie.nl).
Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag, verschuldigd aan publicatie rechten.
4. De foto’s die u ontvangt van Marlien Fotografie zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en vertoning in familie/vriendenkring en op eigen social media kanalen. Wilt u gemaakte foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden? Neem dan altijd contact op met Marlien Fotografie. Indien u geen toestemming heeft de foto’s te publiceren, is publicatie, verveelvoudigen en alle andere manieren van openbaar maken niet toegestaan.
5. Bij elke fotoshoot ontvangt u de gekozen foto’s digitaal in origineel formaat en in klein formaat met logo van Marlien Fotografie. Deze foto met logo kunt u gebruiken voor social media.
De foto’s mogen niet bewerkt of bijgesneden worden voordat u deze online plaatst. De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een klein beeldmerk.
6. De gemaakte foto’s mogen door Marlien Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, social media kanalen en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Als u niet wilt dat foto’s gepubliceerd worden moet u dat bij het accepteren van de opdracht kenbaar maken.  Wij brengen dan een extra bedrag van € 50,00 in rekening.

Verantwoordelijkheid
1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Wij bewaren de originele RAW bestanden 3 maanden vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Na 3 maanden vanaf het versturen van de definitieve foto’s worden alleen de uitgekozen en bewerkte foto’s één jaar bewaard.
Wij raden u aan een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is na 3 maand niet opvraagbaar of opeisbaar.

Cadeaubonnen
1. U kunt bij Marlien Fotografie cadeaubonnen kopen. Er is al een cadeaubon vanaf € 25,00 euro tot een door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon wordt niet retour genomen en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. Een cadeaubon is geldig tot 1 jaar na afgifte door Marlien Fotografie.
4. U kunt de cadeaubon besteden voor een foto(reportage) of nabestellingen.
5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
6. Een cadeaubon moet in één keer gebruikt worden. U ontvangt geen geld of tegoed retour als uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
7. Heeft u meer dan één cadeaubon? Dan mag u deze samen gebruiken.

Klachten
1. Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over het geleverde werk. Mocht dat niet het geval zijn dan horen wij dat graag schriftelijk van u, uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s. Wij doen ons best om samen met u de klacht op te lossen door bijvoorbeeld het opnieuw maken, bewerken of selecteren van de foto’s.
2. Het is in niet mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
3. Het is niet mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Marlien Fotografie.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Annulering en/of ziekte
1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
– Marlien Fotografie stelt een andere fotograaf voor. Marlien Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van vakbekwame fotografen die kunnen vervangen. Als u hiervoor kiest loopt het bestaande contract gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter
– U heeft het recht het contract te ontbinden. De reeds gedane betaling wordt dan gerestitueerd.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane betaling of het zoeken van een vervangende fotograaf.